Frederic Espirat

Enseignant vacataire, iaelyon School of Management

iaelyon

Enseignants

Coordonnées